โครงการ วมว. (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จ.นครราชสีมา)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 78095 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 40073 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
ที่อยู่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์0 4422 4837
โทรสาร0 4422 4814
เว็บไซต์http://technopolis.sut.ac.th/sus/
e-mail addressscius_sut@sut.ac.th

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.