โครงการ วมว. (โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 30584 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 18787 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 1 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์0 3424 5311
โทรสาร0 3424 5311
เว็บไซต์http://scius.sc.su.ac.th
e-mail addressscius.scsu@gmail.com
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.