โครงการ วมว. (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 77505 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 39900 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์0 5537 8306 ถึง 11
โทรสาร0 5537 8305
เว็บไซต์http://www.satit.nu.ac.th
e-mail addresssatitnu@nu.ac.th

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.