โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 32083 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 19253 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่อยู่สำนักงานโครงการ วมว.มก. ชั้น 2 อาคารบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์0 3434 1550-3 ต่อ 3910 และ 0 3435 5307
โทรสาร0 3435 5307
เว็บไซต์http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit และ http://www.kps.ku.ac.th
e-mail addressscience.satit.kps@gmail.com

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.