รายละเอียดการสมัคร
  โครงการ วมว.
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.ระยะเวลาในการรับสมัคร
  3.สิทธิในการเลือกโรงเรียน
  4.มหาวิทยาลัย-โรงเรียน
ในโครงการ
  5.จำนวนที่รับเข้าเรียน
  6.สถานที่สอบถามข้อมูล
  7.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  8.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
  9.กำหนดการสอบรอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  10.การประกาศผลรอบแรก
  11.กำหนดการและ
รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  12.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
  13.การมอบตัว
  14.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
15.โอกาสในการศึกษาต่อ
   
  โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารสมัครสอบ
 [ อ่าน 8237 ครั้ง ] Post วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 12:25:05 
Q & A (คำถามยอดฮิต)
 [ อ่าน 19310 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:27:27 
การตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 [ อ่าน 26244 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:22:22 
ตรวจสอบไปรษณีย์
 [ อ่าน 11721 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 15:52:44 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 7392 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13:32:21 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่อยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์0 3435 1396 , 0 3435 5307
โทรสาร0 3435 1909
เว็บไซต์http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/
e-mail addresskuskps@ku.ac.th / science.satit.kps@gmail.com
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.