โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่าลืม!!! ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
 [ อ่าน 7520 ครั้ง ] Post วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 18:10:45 
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559 งดติดต่อราชการทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าว
 [ อ่าน 2726 ครั้ง ] Post วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 14:52:43 
วันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารสมัครสอบ
 [ อ่าน 24996 ครั้ง ] Post วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 12:25:05 
Q & A (คำถามยอดฮิต)
 [ อ่าน 38414 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:27:27 
การตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 [ อ่าน 53545 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:22:22 
ตรวจสอบไปรษณีย์
 [ อ่าน 20972 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 15:52:44 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 16146 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13:32:21 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่อยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์0 3435 1396 , 0 3435 5307
โทรสาร0 3435 1909
เว็บไซต์http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/
e-mail addresskuskps@ku.ac.th / science.satit.kps@gmail.com
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.