โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 76645 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 39410 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์0 4320 2419 , 08 0401 0744 , 09 9203 2111
โทรสาร0 4320 2419
เว็บไซต์http://www.sec.satit.kku.ac.th
และ http://www.sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php
e-mail addressscius_kku@kku.ac.th

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.