โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่าลืม!!! ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
 [ อ่าน 7519 ครั้ง ] Post วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 18:10:45 
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559 งดติดต่อราชการทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าว
 [ อ่าน 2725 ครั้ง ] Post วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 14:52:43 
วันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารสมัครสอบ
 [ อ่าน 24995 ครั้ง ] Post วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 12:25:05 
Q & A (คำถามยอดฮิต)
 [ อ่าน 38413 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:27:27 
การตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
 [ อ่าน 53544 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 22:22:22 
ตรวจสอบไปรษณีย์
 [ อ่าน 20971 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 15:52:44 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 16145 ครั้ง ] Post วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13:32:21 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์0 4320 2419
โทรสาร0 4320 2419
เว็บไซต์http://sec.satit.kku.ac.th
และ http://www.scius.kku.ac.th
e-mail addressscius_kku@kku.ac.th
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.