โครงการ วมว. (โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 72344 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 37301 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - มทษ.) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC 1) ชั้น 1
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์0 7460 9617
โทรสาร0 7460 9617
เว็บไซต์http://www.sci.tsu.ac.th/sci/
e-mail addressscius.tsu@gmail.com

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.