รายละเอียดการสมัคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
   
  
  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค)

3. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค)

 
  นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)แห่งใด ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้นเท่านั้น ถ้าสมัครผิดพื้นที่ จะไม่ได้รับการพิจารณาใด ๆ
   
  ตาราง 1 พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
   
 
ที่ โรงเรียน พื้นที่บริการ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ที่ตั้ง : 51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-4461 - 4
โทรสาร 0-2599-4462 ต่อ 112 , 113
website : http://www.pccp.ac.th
e-mail : pccp.academic@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวเพชรรี รักษาศรี 08-1803-5891
ปทุมธานี
นครปฐม
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่ตั้ง 138 หมู่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จังหวัดสตูล 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5985
โทรสาร 0-7472-5981
website :http://www.pccst.ac.th
e-mail : somporn.koyo2518@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางคนึงนิตย์ ไชยมณี 08-1092-7740
สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่1 ต.บางจาก อ.เมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 0-7539-9123 ต่อ 113,124 , 09-3793-6032
โทรสาร 0-7539-9453
website : http://www.pccnst.ac.th
e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com
ผู้ประสานงาน: นางอุไรวรรณ จุลสิกขี 09-3793-6032
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ชุมพร
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่ตั้ง : 196 ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7559-0364-5
โทรสาร : 0-7559-0367
website :http://www.pcctrg.ac.th
e-mail: pcctrg9200@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวณขมน รุ่งใสวัฒนา 08-0399-0069
ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ระนอง
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ที่ตั้ง : 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3247-0295
โทรสาร : 0-3247-0293
website : http://www.pccphet.ac.th
e-mail : pccphetacd@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายมนัส สิทธิโชคธรรม 08-6521-3159
เพชรบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่ตั้ง : 216 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ :0-3665-0260-1 ,08-9088-0579
โทรสาร :0-3665-0260-1 ต่อ 106
website : http://www.pccl.ac.th
e-mail : pccllp@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวภคพร อิสระ 08-9540-3418
ลพบุรี
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อุทัยธานี
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0-5524-5115
โทรสาร : 0-5524-5110
website : http://www.pccpl.ac..th
e-mail : bosspccpl@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายมหาพันธ์ จันทะคุณ 08-9639-3367
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่ตั้ง : เลขที่ 345 หมู่ที่2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-174551-4
โทรสาร 053-174555
website :http://www.pcccr.ac.th
e-mail : pcc_cr@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางทองเพียร สิงห์ชัย 08-4500-6153
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
129 หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทรศัพท์ 0-4287-7025
โทรสาร 0-4287-7034
website : http://www.pccloei.ac.th
e-mail: pccloei1@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาววรัญญา สุนทร 08-7234-9147
เลย
อุดรธานี
ขอนแก่น
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4266-0442 ,
โทรสาร : 0-4266-0442
website : http://www.pccm.ac.th
e-mail: pccMdh@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์ มีศิริ 08-1053-9066
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์
นครพนม
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
อำนาจเจริญ
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ที่ตั้ง : 299 หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 0-4468-1946
โทรสาร : 0-4468-1947
website :http://www.pccbr.ac.th
e-mail : samara55557@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางนันทวัน คำสียา 09-1329-7199
บุรีรัมย์
นครราชสิมา
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
มหาสารคาม
12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ที่ตั้ง 695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3848-5149 ต่อ 101 ,104
โทรสาร 0-3848-5149 ต่อ 100
website :http://www.pccchon.ac.th
e-mail: pccchonvichakan@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา 08-5241-7928
ชลบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
   
   
 

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.