ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เกี่ยวกับการสมัครสอบค่ะ อย่าลืม!!! ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มิเช่นนั้น จะไม่มีสิทธิสอบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-849-7154-7 ค่ะ


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.