ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการมีภาร กิจประชุมนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2559 อาจไม่สะดวกในการติดต่อราชก ารในวันและเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ฝ่ายวิชาการจะเริ่มปฏิบัติง านอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
**งดติดต่อราชการทางโทรศัพท์ ์ในช่วงเวลาดังกล่าว**

เรียนมาเพื่อทราบ


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.