ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารสมัครสอบ

วันนี้ 1 ตุลาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายสำหรับการนำส่งเอกสารเพื่อสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 
และ ขอให้ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบตรวจสอบสถานะของตนเองได้จากหน้าระบบรับสมัคร https://apply.mwit.ac.th

โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติและออกเลขประจำตัวผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้สมัครคนใดยังไม่มีเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ 0 2 849 - 7154 - 7 วันและเวลาราชการค่ะ

  • สำหรับผู้สมัครที่มีเลขประจำตัวสอบแล้วสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเองค่ะ


 
 
 
[อ่่าน 24995 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15:18:40 ]
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.