ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เอกสารประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง

1. ใบ ปพ.1/transcript ต้องตัวจริง หรือตัวถ่ายเอกสาร  (ตัวจริงค่ะ)

2. สำเนาสลิปโอนเงินธนาคาร ต้องถ่ายสำเนาให้หรือค่ะ  (ใช้ตัวที่ธนาคารออกให้ ส่งมาค่ะ)

3. ใบสมัคร ตรงคำรับรอง ใครสามารถเซ็นได้บ้าง (คนใดคนหนึ่ง สามารถเซ็นได้ค่ะ)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ถ้าสมัครโรงเรียนมหิดล และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือ โรงเรียนโครงการ วมว.

ต้องส่งเอกสารไปที่ไหน

 

ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน สังเกตส่วนบนที่เป็นตราโรงเรียนว่าเป็นของโรงเรียนใด ขอให้ส่งไปที่นั้น

 

หรือ เวลาสมัคร  เข้าสมัครที่เว็บไซต์ไหน ให้ส่งไปโรงเรียนนั้น ไม่ต้องส่งเอกสารไปทั้งสองที่

 

เพราะถ้าผู้ปกครอง หรือนักเรียนส่งผิด จะมีการส่งเอกสารกันระหว่างโรงเรียน 

อาจทำให้เกิดการล่าช้าได้ค่ะ

  -----------------------------------------------------------------------------------------

การสมัคร Online ถือว่าเป็นการจองสนามสอบแล้วหรือไม่


การสมัคร Online ยังไม่ถือว่าเป็นการได้สนามสอบที่เลือกไว้

จนกว่าผู้ปกครอง และนักเรียน จะส่งเอกสารประกอบการสมัครส่งถึงโรงเรียน

และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ "ผ่านเกณฑ์” จึงจะได้สนามสอบที่ ผู้ปกครองและนักเรียนเลือกไว้

หากสนามสอบที่เลือกไว้เต็ม  ระบบจะทำการเลือกสนามสอบที่ใกล้กับสนามสอบที่เลือกไว้ตอนแรกค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------------------------สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบออกมาแล้ว  แต่ไม่มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ออกบัตร ต้องส่งกลับไปให้ทางโรงเรียนลงลายมือชื่อก่อนหรือไม่


ไม่ต้องส่งกลับมาที่โรงเรียนค่ะ 
ในวันสอบรอบแรก ขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ส่งให้ครูผู้คุมสอบลงลายมือได้ค่ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.