ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การเช็คข้อมูลเบื้องต้นว่า "ใบสมัครส่งมาถึงที่โรงเรียน"

เช็คได้จาก website : ไปรษณีย์ไทย 
โดยใช้เลขที่ไปรษณีย์ ออกให้ เช่น ED 1234 1234 1 TH

http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

หลังจากที่โรงเรียนได้รับใบสมัครแล้ว 1 สัปดาห์

ผู้ปกครอง สามารถเข้าไปเช็คสถานะว่า 
"เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่"


ปล. ถ้าส่งไปรษณีย์ หลังวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ใบสมัครเริ่มเข้ามาเยอะ 
ควรเช็คสถานะคุณสมบัติ หลังวันที่ 14 กันยายน 2560 นะคะ 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.