โครงการ วมว. (โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 78095 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 40073 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ที่อยู่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(วมว.) งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์0 4535 3401-2 ต่อ 4415
โทรสาร0 4535 3422
เว็บไซต์http://www.sci.ubu.ac.th
และ http://www.lukhamhan.ac.th
e-mail addresssciusubu@gmail.com

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.