โครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+++ คำแนะนำการส่งเอกสาร +++
 [ อ่าน 78094 ครั้ง ] Post วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:26:34 
วิธีปรับลดขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint
 [ อ่าน 40072 ครั้ง ] Post วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13:38:32 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
ที่อยู่โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย)
ชั้น 12 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์0 2470 8386 ,0 2470 8389
โทรสาร0 2470 8387
เว็บไซต์http://www.kmutt.ac.th/GiftEd
e-mail addressesc_kmutt@hotmail.com

 
 
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.