รายละเอียดการสมัคร
  โครงการ วมว.
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครสอบ
  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.ระยะเวลาในการรับสมัคร
  3.สิทธิในการเลือกโรงเรียน
  4.มหาวิทยาลัย-โรงเรียน
ในโครงการ
  5.จำนวนที่รับเข้าเรียน
  6.สถานที่สอบถามข้อมูล
  7.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  8.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
  9.กำหนดการสอบรอบแรก
  การประกาศผลสอบ
  10.การประกาศผลรอบแรก
  11.กำหนดการและ
รายละเอียดการสอบ
คัดเลือกรอบสอง
  12.การประกาศผล
การสอบคัดเลือก
  รายละเอียดอื่นๆ
  13.การมอบตัว
  14.ค่าใช้จ่ายในการเรียน
15.โอกาสในการศึกษาต่อ
   
  โครงการ วมว. (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์0 5394 1227
โทรสาร0 5322 1285
เว็บไซต์http://www.satitcmu.ac.th
e-mail addressnattayasci@gmail.com
Copyright 2005 by www.mwit.ac.th, All Rights Reserved.